Historische albums

Sinds jaar en dag is Retrospect producent en uitgever van acties waarbij kan worden gespaard voor historische ansichtkaartenboekjes. Deze boekjes bevatten prenten uit het verleden van een bepaalde plaats.

Inmiddels hebben we deze historische spaaractie op een originele en leuke manier weer toegankelijk gemaakt voor de huidige generatie. Er wordt aandacht geschonken aan de (recente) geschiedenis, waarbij er materiaal van zowel historische verenigingen als van de inwoners zelf kan worden gebruikt. Hierdoor leeft een actie soms al ver voorafgaand aan de daadwerkelijke startdatum.

Acties met historische albums worden door klanten zeer gewaardeerd en zijn vooral gericht op klantloyaliteit. Door in deze albums nu ook de mogelijkheid te bieden om stickers te sparen, wordt naast loyaliteit naar bestaande klanten, ook een behoorlijke omzetstijging gerealiseerd.

Een dergelijk album bevat veel stickers en biedt daarom voldoende ruimte om naast de directe omgeving van de supermarkt eventueel ook foto’s uit de regio op te nemen. Dit brengt dikwijls veel nieuwe klanten naar de supermarkt.